Skype-apparat eller PC-Skype?

Skal eg velge Skype-apparat eller PC-Skype?

Dette er eit spørsmål som ofte dukkar opp. Der er ikkje EITT fasit svar, men der er nokre retningslinjer å gå etter.

 

Fellestelefon:

 • Dersom fleire personar skal dele telefon, då må ein velje eit Skype-apparat.     

Personleg telefon:

 • Dersom du har eit personleg telefonnummer har du høve til å velje Skype-apparat, PC-Skype eller begge deler.

 

Ulik funksjonalitet:
 

 • PC-Skype krev innlogging på PC'en. Dette er difor ein sikrare metode, med tanke på missbruk.
  Skype-apparat er eit bordapparat som alltid er pålogga og klar til bruk.
   

 • PC-Skype gjev mogelegheit for delta i videomøter/videokonferanser med skjermdeling.
  Skype-apparat kan delta i møter, men utan bilde, video eller skjermdeling.
   

 • PC-Skype gjev Chat-funksjon.
  Skype-apparat har ikkje mogelegheit for Chat.
   

 • PC-Skype gjev meir informasjon og fleire funksjonar. Blant anna søk i Outlook-kontaktregister.
  Skype-apparat har tilgang til Sysikt sitt kontaktregister, men det kan kun lagrast eit midre tal kontakter i telefonminnet.
   

 • PC-Skype er eit program som blir installert i datamaskina. Minimum invistering er eit headset. Kost: frå 200,-
  Skype-apparat gjev litt høgare invistering. Eit bordapparat koster opp under kr. 2000,- 
  Abonnementkostnad/Lisens er lik for dei to alternativa.