Slette vidarekobling i Skype for business (Lync)

Vi har opplevd ein del tilfeller av feilprogrammert vidarekobling av ubesvarte anrop.

Her får ser du framgangsmåte for å slette vidarekoblinga i Skype for Business (Lync).

 

Fjerne vidarekobling av ubesvarte anrop:

  • Opne Lync / Skype for Business vindauget. (sjå vindauget til høgre)

  • Klikk på telefonrøret nederst til venstre i vindauget.     (2)

  • Klikk på "Innstillinger for viderekobling".    (3)
    Du får eit vindauge for innstillingar i Lync, klikk på "Viderekobling".  

Denne ramma  syner på skjermen:

  • Klikk på den blå teksten bak "Ubesvarte anrop sendes til:"

  • Klikk på rullegarding-menyen "Send ubesvarte anrop til følgende:"

  • Klikk på "Ingen", eller legg inn riktig nummer for vidarekobling.

  • Klikk på "OK"