Sjekkliste for tilkobling av storskjerm til datamaskin

Vi får ein del spørsmål frå brukarar som ikkje får PC-skjermbildet over til storskjerm.

Her er ei sjekkliste du kan gå gjennom:

  1. Er storskjermen slått på?

  2. Sjekk at storskjermen satt til rett kanal.  (HDMI eller VGA)

  3. Er PC låst skikkeleg i dockingstasjon?

  4. Er kabel mellom storskjerm og PC/dockingstasjon skikkeleg montert?

  5. Prøv omstart av PC

  6. Test med anna PC