Stråling frå trådlause nettverk

Eit trådlaust nettverk sender særs svakt og har ei rekkevidde berre opp til et par hundre meter.

 

Post- og teletilsynet har saman med Strålevernet utført målingar av elektromagnetiske felt ved rutere,

som er basestasjonar for trådlause nettverk. Målingane viser at feltet rundt ruterane er særs svakt og at vi blir utsatt for forsvinnande låge nivå.

Verdiane er i gjennomsnitt ein hundretusendel av grenseverdien.

I tillegg til ruteren inneheld også PC-en, telefonen, nettbrettet etc. radiosendar.

Nivåa vi blir  utsatt for frå denne er også særs låge og krever ikkje at vi tek førehandsreglar.

Trådlause nettverk sender alltid med ein gjennomsnittseffekt som er lågare enn 0,1 W.

 

Desse opplysningane er henta frå Statens Strålevern