Microsoft Teams i sikkersone

​Teamsmøter i sikker sone er ikkje mogeleg:

 

PC'ar i sikker sone er avskåren frå vanleg tilkobling til internett. Når ein skal delta i Teamsmøter må det gjerast på ein spesiell måte.

1. Du må koble din PC frå sikker sone. Det kan du gjere ved å koble PC'en frå datakabel tilknytta sikkersone.

2. Koble PC'en til eit opent trådlaust nett, til dømes Publikums-nettet eller 1SYS-nettet.

Bli med i møte.JPG

Du har mottatt ei innkalling til Teamsmøte.

Den ser slik ut.

Klikk på teksten "Klikk her for å bli med i møtet"

Viss du har Teams vil møtet opne seg i Teams-appen

Dei som ikkje har Teams må opne møtet i nettleser,  som synt under.

nettleser.JPG

No er du nesten klar til å melde deg inn i møtet, men det er 4 sjekkpunkt før du møtestart.

  1. Du må skrive inn namnet ditt slik at du blir identifisert i møtet.

  2. Du må velge om du skal delta i møtet med levande bilde via ditt videokamera på PC'en

  3. Du må velge om du skal delta med eller utan lyd. Viss du skal delta i eit større møte bør du slå av mikrofonen. Slå den på når du vil inn med kommnentar.

  4. Under "Egendefinert installasjon" kan du velge mikrofon, høgtaler og/eller kamera. Dette bør du velge FØR du melder deg inn i møtet.

Når du har gått gjennom alle punkt klikker du på

"Bli med nå" for å logge deg inn i møtet.

innmelding.JPG