ThinkSmart Hub 500 er eit brukarvenleg alt-i-eitt møterom-system som gjev enklare, sikrare og raskare oppkobling til telefonmøter og videomøter i Skype for Business.   Du kan starte møtet med eit enkelt trykk på skjermen.

Med ThinkSmart Hub 500 unngår du kluss og forsinka møter på grunn av oppkobling av diverse teknisk utstyr. ThinkSmart Hub 500 står ferdig kobla til kamera, lyd, skjerm og datanettverket. 

Alle kabler er fysisk låst fast i bakkant av apparatet.

Uhell med kabler som løsnar eller fell ut skal ikkje skje.