TLS

Evry som drifter ein del bankar har satt på tvungen TLS på bankane sine e-post meldingar utan forvarsel,

noko som gjer at e-postar frå bankane ikkje kjem fram til mottakar.

 

Kva er TLS ?

 

TLS (Transport Layer Security) er ein protokoll som brukast til å kryptere meldingar og leverer dei trygt,

TLs hindrar tjuvlytting og "forfalsking" mellom e-postservere.

TLS sikrar e-postsikkerheit på to grunnleggande måtar:

  1. Kryptering av meldingar: TLS brukar PKI (Public Key Infrastructure) til å kryptere meldingar mellom e-postservere. Dette gjer det vanskeleg for hackere å fange opp og vise meldingar.

  2. Godkjenning av meldingar: TLS-godkjenning brukar digitale sertifikat til å kontrollere at serverane som sender (eller mottek) meldingane, faktisk er det som ID-ane angjev at dei er. Dette er med på å forhindre forfalsking.