Telenor Køkonsoll - Eit enkelt og kostnadsfritt MBN-sentralbord

Mange avdelingar i Sysikt-organisasjonen brukar i dag Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN) Sentralbord Avansert.

Tenesta er knytt til kvart enkelt telefonnummer, og har ein kostnad på kr.89,- pr mnd.

No er det tilgjengeleg eit enklare sentralbord utan kostnad,  Telenor Køkonsoll.

  • Info om innringar

  • Køstatus

  • Trafikkstatistikk