Vidarekoble Hovudnummer

Hovudnummer i Mobilt Bedriftsnett kan vidarekobast til eit direktenummer.

Dette kan gjerast på fleire måtar.

Her er framgangsmåten for manuell programmering av vidarekobling:

  • Ring 91501012

  • Tast "hovudnummeret"#

  • Tast pinkode 6464#

  • Tast 1 (endre konverteringsnummer)

  • Tast inn nummer det skal vidarekoblast til. Avslutt med #

  • Stadfest med å taste #

  • Du får lest opp at «Konverteringsnummeret har blitt endret».

  • Vent i eitt minutt

  • Test løsningen med å ringe hovudnummeret