Eksterne:

"Eksterne" syner liste over eksterne kontaktpersonar som er lagt inn i kommunens MBN-kontaktregister. 

 

Du ser for- og etternamn, enhet, firma, kortnummer og personens direktenummer.

MBN-Oversikt-EksterneKortnummer.JPG

 

Sette/Endre eksterne brukarar:

Klikk på "personen" i høgre kolonne for å endre på brukarinnstillingane.

Du kan sette/endre:

  • Internt kortnummer

  • Direkte telefonnummer

  • For- og etternamn

  • Firmanamn

  • E-postadresse

 

Sette/Endre eksterne brukarar:

Klikk på "konvolutten" i høgre kolonne for å sende epost.

(er avhenging av at epost er registrert)

 

Klikk på "bossbøtta" for å slette den eksterne brukaren.