Hovudnummer:

Under Hovudnummer får du ei liste over alle hovudnummer til alle einingar i kommunens MBN.

 

Du får liste med einingsnamn, kommunenamn, type meny/svarteneste og sjølve hovudnummeret/telefonnummeret.

MBN-Oversikt-Hovudnummer.JPG

 

Sette/Endre innstillingar for Hovudnummer:

Klikk på "tannhjula" i høgre kolonne.

Du kan sette/endre:

  • Menyane det aktuelle hovudnummeret

Les meir om Menyar og endring av desse.