Interne brukere:

"Interne brukere" syner liste over alle nummer som er innmeldt i kommunens MBN. 

 

Du ser om nummeret er tilgjengeleg, du ser for- og etternamn, kommune, internnummer og brukarens direktenummer.

MBN-Oversikt-InterneBrukere.JPG

 

Sette/Endre på interne brukarar:

Klikk på "personen" i høgre kolonne for å endre på brukarinnstillingane.

Du kan sette/endre:

 • Internt kortnummer

 • For- og etternamn

 • E-postadresse

 • Eining / Kommune

 • Passord for pålogging av nummer med fleir-brukar-konto.

 

Endre innstillingar for interne brukarar:

Klikk på tannhjula i høgre kolonne for å endre innstillingar.

Du kan sette/endre:

 • Fråvær - sette planlagt fråvær i framtida.
  Brukaren kan ha fast vidarekobling eller fast melding i perioden.

 • Vidarekobling - definere vidarekobling av samtaler når du er opptatt

 • Mine nummer - syner alle telefonnummer som er registrert på den aktuelle brukaren. Ringemønster kan velgast (samtidig eller i rekkefølge). Du kan også velge visningsnummer.

 • Min Svarteneste - definer din svarteneste.  Velg tastevalg for for moblisvar, sentralbord eller kollega når du er opptatt. Du kan sette opp personleg velkomsthelsing for innkommande anrop.

 • Andre innstillinger - velg språk for Min Svarteneste og utgåande melding til kollegaer.  Du kan velge å IKKJE motta anrop frå skjult/hemmeleg nummer.