Køer:

Under Køer får du ei liste over alle kø-grupper og svar-grupper i kommunens MBN.

 

Kø og svargruppe er ei førehandsdefinert gruppe med telefonnummer/operatører som skal svare inngåande anrop.

Operatørane kan settast i prioritert rekkefølge, eller alle nummer kan ringe samtidig.

Kvar enkelt kø har sitt direktenummer, så innringer kan ringe direkte til køa, eller innringer kan bli satt over til køa via hovudnummeret.

Under "Køer" finn du direktenummeret og namnet til alle køer. 

MBN-Oversikt-Køer.JPG

 

Sette/Endre innstillingar for Køer:

Klikk på tannhjula i høgre kolonne.

Klikk på "Innstillinger".

Du kan sette/endre:

 • Namn på Køer

 • Velge visningsnummer

 • Sette PIN-kode

 • Sette talemelding for ventetid

 • Sette maks køtid

 • Ringetid pr operatør

 • Etterbehandlingstid

 • Køansvarleg

 • Konfigurere reserveløysing  

Sette/Endre innstillinger for operatører:

Klikk på tannhjula i høgre kolonne.

Klikk på "Operatører".

Du kan sette/endre:

 • Medlem i køgruppa/svargruppa

 • Prioritet for operatør i køgruppa

 • Ingernt kortnummer for køa

 • Namn på operatører

 • E-postadresse til operatører

 • Eining-tilknyting

 

Sette/Endre talemeldinger:

Vanlegvis blir velkomstmelding og andre talemeldingar knytt til hovudnummeret til eininga, men vi kan også knyte talemeldingar til køer.

Klikk på tannhjula i høgre kolonne.

Klikk på "Meldinger".

Du kan sette/endre:

 • Velkomstmelding

 • Kø-velkomst

 • Repiterande kømelding

Ved stor trafikk kan innringer bli satt i ventekø.

Klikk på "Overløp".

Du kan sette/endre:

 • Maks køtid melding eller vidarekobling

 • Når køen er full melding eller vidarekobling

 • Når ingen er pålogga melding eller vidarekobling