Manuell innlogging i Telenor Mobilt Bedriftsnett.


 

Av og til oppstår det problem med å logge seg inn i svargruppene i Telenor MBN-sentralbord.

Då kan du nytte ei manuell innmeldings- og utmeldingsprosedyre.

Ring nummer 91501010.

Følg instruksjon som blir opplest.