Menyer:

Under Menyer får du ei liste over alle tale-velkomstmeldinane i kommunens MBN.  

Innringer får vanlegvis ulike velkomstmeldingar til ulike tider på døgnet. Difor blir dette kalla "Tidsstyrt velkomstmeny".

I eit sentralbordoppsett kan vi definere fleire ulike velkomstmeldingar.  

Under "Menyer" kan du sjå menynamn,  hovudnummeret og namnet på lokasjonen.

MBN-Oversikt-Menyer.JPG

 

Endre menynamn og definere tastevalg:

Klikk på tannhjula til høgre for å sette opp eller endre oppsettet av menyen.

Gje menyen eit logisk namn.

Gje talemeldinga eit logisk namn.

Les inn menymelding på direkten, eller last ned lydfil frå PC'en.

Gje tastevalga logiske namn.

Velg svartyper for tastevalga. (Kø, Hovudnummer, Katalog, Talemelding eller annan meny)

Velg svarstad. Dette er mottakarnummer eller mottakar køgruppe som skal ha anropet.