Operatører:

Under Operatører får du ei liste over alle operatører som kan handtere innkommande anrop til kommunens MBN.

 

Du får liste med operatørers fornamn, etternamn, epostadresse, direktenummer, køer operatørane er deltakar i, og til slutt prioritet i køgruppene.

MBN-Oversikt-Operatører.JPG

 

Sette/Endre innstillingar for Operatører:

Klikk på "enkeltperson" i høgre kolonne.

Du kan sette/endre:

  • Internt kortnummer for operatørens telefonnummer

  • For- og etternamn

  • E-post

  • Passord for pålogging av felles Brukar-ID  

 

Sette/Endre innstillingar for Operatører:

Klikk på "dobbeltperson" i høgre kolonne.

Du kan sette/endre:

  • Køer som operatørane er medlem i