Reserveløysing:

Under "Reserveløysing" ser du ei liste over kommunens MBN-reserveløysingar for sentralbord. 

 

Lista syner namnet på reserveløysingane, telefonnummer til reserveløysinga og kor tid reserveløysinga blir aktivisert.

TnM-Katalog-Reserveløysing.JPG

 

Sette/Endre reserveløysinga:

Klikk på tannhjulia bak reserveløysingsnamnet.

Du kan sette/endre:

  • Reserveløysingsnamn

  • Ringetid for prioritetsrekkefølge

  • Medlem i reserve-svargruppa.

  • Prioritetsrekkeføle