Talemeldinger:

Under Talemeldinger får du ei liste over alle talemeldingane for alle einingane i kommunens MBN.

 

Du får liste med talemeldingsnamn, språk og kva hovudnummer/køgruppe som brukar denne talemeldinga.

MBN-Oversikt-Talemeldinger.JPG

 

Sette/Endre talemeldingar:

Klikk på høgtalaren i høgre kolonne for å lytte til talemeldinga.

Klikk på "tannhjula" i høgre kolonne for å endre talemelding.

Du kan lese inn ny melding eller laste ned ferdig innlest melding frå PC'en