Visningsnummer:

Under "Visningsnummer" ser du ei liste over telefonnummer i kommunens MBN. 
Individuelt kan det definerast visningsnummer for kvart enkelt telefonnummer.

Visningsnummer kan vere eininga sitt hovudnummer, det kan vere eit nummer til ei køgruppe eller eit anna internt telefonnummer.

 

I lista ser du for- og etternamn, enhet, telefonnummer, visningsnummer og indikator som syner om visningsnummeret er aktivt eller inaktivt.

TnM-Katalog-Visningsnummer.JPG

 

Sette/Endre visningsnummer:

Klikk på visningsnummeret eller på teksten "Klikk for å sette".

Du kan sette/endre:

  • Velg hovudnummer

  • Velg køgruppenummer

  • Velg andre nummer frå intern nummerserie