Telenor - MDA Go

MDA Go gjev sikker datakommunikasjon mellom mobile terminalar og kommunen sin servere og applikasjonar. 

 

Kommunikasjon skjer via privat tilgangspunkt "APN".

Systemet styrer, sikrer og beskytter adgang til kommunens APN, hindrer uvedkommande adgang til nettverk og informasjon.

Kun innmeldte telefonnummer har tilgang. 

 

Kommunen kan administrere APN-tilgangen via web applikasjon https://www.mdago.no

Tenesta kan brukast på alle typar mobilabonnement frå Telenor.

Terminalen må ha programvare/APP for å nytte tenesta.

Pålogging krev brukarnamn og passord.

MDA-Go.JPG