Aktiver SIM-kort:

Her kan du aktivisere eit nytt simkort på eit eksisterande mobilabonnement.

Du må opplyse telefonnummer og SIM-kort-type du skal erstatte.

Du må opplyse simkortnummeret på nytt simkort.