Endre brukar:

Her kan du definere eller endre brukar av eit mobilabonnement.

Brukar kan vere ein person eller ein kommune/eining.

Fornamn, etternamn og fødselsdato må registrerast for personleg brukar.