Nytt abonnement eller eierskifte:

Du kan nyteikne abonnement direkte, eller du kan bruke eit ekstisterande mobilnummer til å "kopiere" kommune og avdeling/eining får eit eksisterande abonnment.

Du må gjere dette valget ved funksjonen "Nytt abonnement eller eierskifte":

Ved nyteikning av mobilabonnement må du vite:

  • Avdelingsnamn / Einingsnamn

  • Brukars fornamn, etternamn og fødselsdato  (ved personleg nummer).

  • Brukars adresse (ved personleg nummer)

  • Abonnementreferanser (inntil 3 referanser)

  • Mobilnummer (ved eigarskifte)

  • Tidlegare eigar (ved eigarskifte)

  • SIM-kortnummer

MinBedrift-Hovudside-NyttAbo.JPG