Send SMS:

Her kan du sende SMS gratis internt til kollegaer.  Det er ku gratis "sys-kommunale" mobiltelefonar.

Skriv inn heile eller delar av telefonnummeret eller namnet og klikk "Søk".

MinBedrift-Hovudside-SendSMS.JPG

 

Velg avsender.

Teksten i ruta vil stå som avsendar av SMS'en.

Skriv teksten og klikk send.

 

Tekstmeldinga kan vere på max 1390 teikn.

MinBedrift-Hovudside-SendSMS-tekst.JPG