Sentralbord-Anropslogg.JPG

 

Mobilt Sentralbord Avansert  - Anropslogg:

 

 

Her ser du detaljar om kvart enkelt inngåande og utgåande anrop.

Du ser:

  • Om innkommande anrop er blitt besvart

  • Klokkeslett for anropet

  • Namnet på køa det er ringt til

  • Nummer og namn til innringer

  • Adressa til innringer

  • Kva hovudnummer innringer har ringt

  • Om anropet er satt over frå annan sentralbord-operatør.

 

Eit klikk på dette ikonet syner meldingar som er notert etter tidlegare samtale med innringer

Sentralbord-Tekstnotat-Innringer.JPG