Sentralbord-Innkommande.JPG

 

Mobilt Sentralbord Avansert  -  ”Innkommende”:

 

Operatøren ser her namn og nummer til innringer  (Sunnfjord og ytre Sogn IKT (Sysikt) (90801700))

 

Operatøren ser kor tid denne innringaren ringde sist,  "i går kl. 15.36."

Klikk på den blå sirkelen for å sjå etter, eller skive notat om samtale med denne personen.

 

Der det står "Telenor1, Demo" vil namnet til innringer stå. (Rett nok viss namnet er registrert som brukar av nummeret)

Operatøren ser at innringer har ringt til Slåtten skule sitt hovudnummer 91346622.

Deretter har innringer utført tastevalg for å snakke med "Slåtten SFO 3. og 4. klasse"