Mobilt Sentralbord Avansert  -  Innstillinger:

 

Under fanen "Innstillinger" er det mange variabler som kan settast/definerast. 

Sentralbord-Innstillinger.JPG

 

”Kontaktliste”:
Her definerer du kva informasjonsfelt du vil ha ikontaktregisteret.

Sentralbord-Innstillinger-Kontaktliste.J


”Generelt”:

Her kan du definere ulike valg for presetasjon av informasjon som syner i sentralbordet.
 

Sentralbord-Innstillinger-Generelt.JPG

”Hurtigtaster”:

Her kan lage egendefinert liste for hurtigtaster på tastaturet for betjening av sentralbord-funksjoner.

Her bør ein bruke standard oppsett, slik at hurtigtast-funksjonen er lik for alle lokasjoner.

Sentralbord-Innstillinger-Hurtigtaster.J
Sentralbord-Innstillinger-Søkemetoder.JP

”Søkemetode”:

Her har du valg for søkefunksjonen i sentralbordet.

Du kan søke i heile katalogen, eller berre for din kommune.

”Meldingsmaler”:

Her kan du lagre faste meldingsmaler for utsending av SMS.

Sentralbord-Innstillinger-Meldingsmaler.

”Innkommende anrop”:

Her har du mulighet til å definere ein link til eit vidnu når det ringer inn.

Sentralbord-Innstillinger-InnkommendeAnr