Mobilt Sentralbord Avansert  -  Innstillinger:

 

Under fanen "Innstillinger" er det mange variabler som kan settast/definerast. 

 

”Kontaktliste”:
Her definerer du kva informasjonsfelt du vil ha ikontaktregisteret.


”Generelt”:

Her kan du definere ulike valg for presetasjon av informasjon som syner i sentralbordet.
 

”Hurtigtaster”:

Her kan lage egendefinert liste for hurtigtaster på tastaturet for betjening av sentralbord-funksjoner.

Her bør ein bruke standard oppsett, slik at hurtigtast-funksjonen er lik for alle lokasjoner.

”Søkemetode”:

Her har du valg for søkefunksjonen i sentralbordet.

Du kan søke i heile katalogen, eller berre for din kommune.

”Meldingsmaler”:

Her kan du lagre faste meldingsmaler for utsending av SMS.

”Innkommende anrop”:

Her har du mulighet til å definere ein link til eit vidnu når det ringer inn.