Mobilt Sentralbord Avansert  - Kontaktdetaljer:


Her kan du sjå og registrere detaljar for kontakter.

Du kan sette/endre/slette dags-fråvær eller framtidig fråvær. 

Du kan sette/endre/slette opplysningar om kontakta ved å klikke på ”Endre”-knapp.

Nokre felt kan kun endrast av administrator