Sentralbord-Kontakter.JPG

 

Mobilt Sentralbord Avansert  -  Kontakter:

Under fanen "Kontakter" ser du alle kollegaer, køgrupper og hovudnummer til din avdeling / eining.

Lista kan også inneholde eksterne kontakter som ein har lagt inn. (Sjå tekst nederst til høgre for å legge til eksterne kontakter)

I kolonna "Status" syner status for personar, opptatt (raud), ledig (grøn), aktivt-fråvær (gul), ferie/fråvær (oransje) eller ukjent status (grå).

I kolonna "Tilgjengeleg" står tidspuntket då person er tilbake og tilgjengeleg.

I kolonna "Fornamn" står fornamnet til person, eller Kø-namn, Hovudnummer-namn.

I kolonna "Etternamn" står etternamnet til person, eller forklaring på om kontaktpunktet er ein Meny, Hovudnummer eller Kø-/Svargruppe.

I kolonna "Nummer" står peronlege nummer, hovudnummer og køgruppenummer.

I kolonna "Internnummer" står kortnummeret til kvar enkelt kontakt.

I kolonna " Avdeling" står

I kolonna "Firma" står

fråavær, raud for opptatt og grå er ”status ukjent”. (gjeld ikkje for eksterne). Ved gul farge, legg muspeikaren på ikonet for å sjå noverande aktivitet for kontaktperson.