Sentralbord-Pause.JPG

 

Mobilt Sentralbord Avansert  -  Pause:


 

Ein sentralbordoperatør kan logge seg av ei kort periode ved å klikke på "Pause".  Då vil det stå "Pause" med store bokstavar i feltet "Innkommende".

I "Status"-feltet vil alle køgrupper få grå farge med svart skrift. Operatøren har då inaktiv status i desse køgruppene. 

Pause frå ei køgruppe:

Ved trykk på Pause-ikonet blir du inaktiv i alle grupper, men av og til er det ynskje om å logge seg av kun ei køgruppe. 

Du kan logge deg av ei og ei køgruppe ved å trykke på "pil ned" til høgre for køgruppenamnet.

Sentralbord-Pause-enkeltgruppe.JPG
Sentralbord-Pause-innkommande.JPG
Sentralbord-Pause-status.JPG