Sentralbord-Statistikk.JPG

 

Mobilt Sentralbord Avansert  -  Statistikk


 

Under fanen "Statistikk" finn du rapportar for køgrupper og operatører. Rapportane kan vere tidsavgrensa til dagar, veker, månader eller hittil i år.

Du finn også full anropslogg og køtavle.

Statistikk - Oversikt:

Sentralbord-Statistikk-Statistikk-Oversi

Oversikt syner statistikk over trafikken til alle køgrupper eller du kan be om å sjå  trafikken for kun ei av køene.

Du kan lanste ned rapporten på EXEL-ark ved å trykke på "Last ned fil".

Statistikk - Operatør:

Sentralbord-Statistikk-Statistikk-Operat

"OPERATØRER" syner statistikk over trafikken til operatører i køgrupper. Du kan be om å sjå trafikken for alle køgrupper eller trafikken for kun ei av køene.

Du kan laste ned rapporten på EXEL-ark ved å trykke på "Last ned fil".

Statistikk - Anropslogg - Kølogg:

Sentralbord-Statistikk-Anropslogg-Kølogg

Anropsloggen syner trafikken til alle køgrupper, eller du kan be om trafikken til ei spesifikk køgruppe.

Du kan laste ned rapporten på EXEL-ark ved å trykke på "Last ned fil".

Statistikk - Anropslogg - Operatørlogg:

Sentralbord-Statistikk-Anropslogg-Operat

Anropsloggen syner trafikken for kvar enkelt operatør i køgruppene.

Du kan laste ned rapporten på EXEL-ark ved å trykke på "Last ned fil".

Statistikk - Køtavle:

Sentralbord-Statistikk-Køtavle.JPG

Den enklaste Køtavla gjev deg oversikt over anrop på vent, ventetid for anrop på vent, antal operatører pålogga køgruppa, totalt antal anrop, svarprosent og snitt samtaletid.   Du kan hente fram ei meir detaljert oversikt ved å trykke på teksten "VIS DETALJER". 

DETALJERT KØTAVLE:

Sentralbord-Køtavle-Detaljer.JPG