Vidarekobling av mobiltelefon

Det kan oppstå behov for å vidarekoble mobilnummer over kortare eller lenger tid.

Her er nokre vidarekoblingsalernativ.

Alternativ 1. - Oppsett i Mobilt Bedriftsnett (MBN)

Som brukar av kommunal mobiltelefon er dette er den metoden du vanlegvis skal bruke.

I utgangspunktet er alle kommunale mobilabonnement innmeldt i Phonero MBN,

då må du bruke denne metoden:

 • Logg deg på MBN på nettsida bn.phonero.no

 • Brukarnamnet er mobilnummer eller Skypenummer
  (viss du KUN ha Skypenummer må du ta kontakt med SySIKT for å få passord)

 • Klikk på Min Profil (namnet ditt) i øverste høgre hjørnet.

 • Klikk på kalendarikonet 

 • Velg din status (til dømes "Borte")

 • Velg eventuelt tidspunkt for avslutting av vidarekoblinga

 • Klikk på "Borteinnstillinger"

 • Klikk på rullegardinmenyen "Ved oppringing"

 • Velg "Telefonnummer"

 • Skriv inn telefonnummeret i ruta "Velg nummer"

 • Trykk "Lagre"

 • Avslutt med å trykke "Aktiver" for å aktivere vidarekoblinga.

 • Utfør eit testanrop.

Alternativ 2. - Vidarekoblingskodar

Desse kodane kan brukast av dei som IKKJE er medlem i Moblit Bedriftsnett.

Kodane vil ikkje fungere på telefonar som er innmeldt i Mobilt Bedriftsnett.

Tast inn: 

**viderekoblingskode* nummeret du skal viderekoble til # avslutt med ringeknapp.

Vidarekoblingskoder.

21 – viderekobler alle samtaler (uten at det ringer på din telefon).

61 – viderekobler samtaler når du ikkje svarar.

62 – viderekobler når du er utanfor dekningsområde.

67 – viderekobler samtaler når du er opptatt i en annan samtale.

004 – viderekobler både for kode 61, 62 og 67.

 

Deaktiver vidarekobling:

Du kan fjerne en viderekobling ved å taste ## viderekoblingstype # og (+ ringeknapp). 

For å fjerne alle viderekoblinger, tast ##002# (+ringeknapp).