Framtidsretta kommunikasjon

Videomøter er blitt ei viktig kommunikasjonform.

Videomøter effektiviserer og sparer tid, pengar, reise og miljø.

Videomøter kan utførast på to måtar.

  1. Skype for Business (mest vanleg).

  2. Virtuelt  møterom via browser/nettlesar.

Kva møterom skal eg bruke?

Skype for Business:

Blir brukt til videomøter der deltakarande kan bruke Skype for Business eller Skype webklient.

Skypemøter gjev den beste kvaliteten på både lyd og bilde, i tillegg får ein skjermdelingsfunksjon.

Invitasjon til Skypemøtet sender du ut frå Outlook.

Les meir om: Invitere til eit Skype for Business videomøte

Virtuelt møterom:

Ved invitasjon til eit videomøte der du er usikker på om alle møtedeltakarane kan delta via Skype eller webklient, då kan du arrangere møtet i virtuelt møterom. 

Eit virtuelt møterom er opent for alle, uavhengig av kva telefon- eller videosystem dei har. Kommunane i SySIKT har 5 virtuelle videomøterom på nettet. 

Ved invitasjon til virtuelt møterom må ein også huske å bestille/reservere videomøterom.  OBS! Virtuelt møterom må opnast i nettleser Google Chrome.

Les meir om: Invitere til eit videomøte i virtuelt møterom

Definer Chrome som standard nettleser

Slik deltek du i:

Møterom:

Virituelle møterom - Feilretting.