Invitasjon til videomøte mottek du via e-post. Invitasjonen ser slik ut:

Å delta i videomøte via browser/nettleser er enkelt:

   - Klikk på teksten bak "Via Nettlesar/Browser"

OBS! Virtuelt møterom fungerer best med nettleser Google Chrome.

Les: Korleis definere Chorme som standard nettlesar.

 

Du blir kobla opp til ei nettside som ser slik ut:

Person or conference to call

I ruta står adressa til møterommet. Må ikkje endrast eller slettast.

Your name

For å bli identifisert som møtedeltakar må du skrive inn visningsnamn i ruta.

Settings

Sjekk at kamera og lydenhet fungerer. Klikk på "SETTINGS" for kontroll og innstilling. Køyr gjerne testen "Play test sound".

Connect

Når kamera og lyd er testa ok kan du melde deg inn i videomøtet. 

Chat room

I møterommet finn du "Chat room". Der kan du sende korte meldingar til dei ande møtedeltakarane.

Deltakarar

Øverst til venstre ser du namnet på deltakarane i videomøtet.

I møterommet finn du ein meny oppe til venstre:

Menyen har følgande valg:

Forklaring:

Add a new participant

Inviter ein ny møtedeltakar til eit eksisterande møte.

Lock conferens

Låser møterommet slik at uvedkommande ikkje får tilgang.

Mute all guests

Slår av mikrofonen til alle andre møtedeltakarar.

Disconnect all participants

Logger av alle møtedeltakarar, avslutter møtet.