Invitasjon til videomøte i virtuelt møterom sender du frå Outlook Citrix. ​Invitasjon skjer på nesten same måte som invitasjon til vanlege møter.

  • Gå til din Outlook Kalender i Citrix.

  • Dobbeltklikk på klokkeslettet på den dagen du vil arrangere videomøtet.

  • Klikk på "Invitere deltakere"

Slik velger du videomøterom i feltet "Plassering". 

 

  • Klikk på "Rom"

  • (1) Velg  "SYSIKT Adress book" i "Adressebok", 

  • (2) Skriv "video" i søkefeltet.

  • (3) Velg eit videorom.

  • Sjekk at videorommet er ledig i det aktuelle tidsrommet (Planleggingsassistent).

  • Klikk på "Add room info" for å legge inn informasjon om møterommet.

Inviterte møtedeltakarar vil motta denne invitasjonen via epost.

Les meir om å delta via: