Når du blir invitert med i eit videomøte bør du delta via datamaskin med kamera.

Det kan likevel skje at du er på reise og ikkje har høve til å delta via video frå kontoret.

Deltaking via telefon kan vere ei nødløysing. 

Slik deltek du med mobiltelefon i videomøte:

  1. Ring nummeret 57 00 07 98

  2. Tast inn koden for møterommet. Koden står i møteinnkallinga.

  3. Delta i møtet og avslutt samtalen/møtet på vanleg måte.