Visningsfeil av telefonnummer og/eller namn

Har du opplevd å få feilvisning av namn ved utgåande telefonanrop frå mobil og/eller Skype (Lync)?

 

Dette kan ha fleire feilkilder.

 1. Feil visningsnamn ved anrop frå Skype til Skype:    
  - Namneregisteret ligg hos SySIKT. Feilvisning må rettast manuelt av SySIKT.  Rapportèr feil via mail.

   

 2. Feil visningsnamn ved anrop frå mobiltelefon med APP:
  - Mobiltelefonar med "opplysningsAPP" kan vise feil namn ved utgåande og inngåande anrop. Denne feilen ligg ikkje hos SySIKT. Feilen ligg i APP-leverandøren sitt register. Feilen må meldast direkte til APP-leverandør eller direkte til teleoperatør.

   

 3. Feil visningsnamn frå internt minne:
  - Alle namneregister i mobiltelefonar kan inneholde feil.

  Feilkilda for visningsnamn kan vere feilprogrammering av nummer eller namn i eige telefonminne. Feilen må rettast i telefonminnet av brukaren.

   

 4. Ny brukar av "gammalt" nummer:
  Feil visningsnamn kan oppstå når eksisterande nummer blir overtatt av ny brukar.
  dukke opp som visningsnamn i lang tid.kanTilsette kjem og går, dette kan føre til at namnet på tidlegare nummerbrukar
  Feilen kan oppstå både på internett-opplysing, i APP-opplysing og i SySIKT sitt S4B-register.
  Feilen må rapporterast til,  og rettast av,  aktuell leverandør av nummer-registeret.