VVX411 - Hardware / Knappeforklaring
 1. Låsefeste. 

  • Gjer det mogeleg å låse fast apparatet med ein universal sikkerheitskabel.
    

 2. Vendbar tapp.

  • Ein vendbar tapp som held telefonrøret når apparatet er montert på vegg.
    

 3. Høgtalar.

  • Gjev både ringesignal og inngåande tale i handsfree-modus.
    

 4. Menytastar.

  • Fire tastar for menystyring av apparatet.

  • Nederst i displayen kan ein sjå funksjonaliteten til kvar enkelt tast.

  • Funksjonen under kvar enkelt tast endrer seg i ulike menyar. 
    

 5. Sett-over-tast.

  • Tasten brukast til å sette over ein samtale til eit nummer i kontaktregisteret.
    

 6. Tastatur.

  • Alfanumerisk tastatur for å taste telefonnummer og/eller bokstavar og teikn.
    

 7. Meldingstast.

  • Gjev direktetilgang til skriftlege og munnlege meldingar.

  • Tilgang til administrering av telefonsvarar.
    

 8. Parkering.

  • Parkerer og henter inn pågåande telefonsamtale.
    

 9. Mikrofon.

  • Mikrofon for utgåande lyd i handsfree-modus.
    

 10. Volumkontroll.

  • Juster lyd i telefonrør, headset, handsfree-høgtalar og ringelyd. 
    

 11. Mute-tast.

  • Sperrer for utgåande lyd i telefonrør, headsett og i handsfree-mikrofon.

  • Tasten lyser når mute-funksjonen er aktiv.
    

 12. -

 13. -

 14. -

 15. -

 

17.   Display

 • 3,5 tommars belyst fargedisplay.

18.   Melding mottatt.

 • Blinker raudt for å indikere at melding er mottatt