Hurtigvalg på Polycom VVX411

Polycom VVX411 har 8 programmerbare hurtigvalgtaster til høgre og venstre for displayen.

Lagring av nummer under hurtigvalg:

 • Trykk på "Home" knappen.

Home.PNG
 • Bruk piltastane til å velge "Adressebok"

 • Velg alternativ 1 "Adressebok"

 • Trykk på "Legg til" knappen

Hurtigvalgtaster.PNG
 • Skriv inn fornamn ved hjelp av gjentatte trykk på talltastaturet for å få fram nødvendinge bokastavar.

 • Skriv inn etternamn

 • Tast inn telefonnummer under "Kontakt"

 • Der er fleire valgfrie punkt i lista.....

 • Avslutt med å trykke "Lagre".

 • Trykk "Home" knappen to ganger for å gå ut til telefonens hovudmeny.

Slette namn frå hurtigvalg:

 • Trykk på "Home" knappen.

 • Bruk piltasane til å velge "Adressebok"

 • Velg alternativ 1 "Adressebok"

 • Bruk piltastane til å merke namnet du vil slette.

 • Trykk på knappen under "Info"

 • Velg "Slett"

 • Velg "Ja"

 • Trykk "Home" knappen to ganger for å gå til telefonens hovudmeny.