Anropslogg mottatte anrop

Anropslogg oppringte nummer

Anropslogg ubesvarte anrop

Favoritter

Hurtigvalg - Lagre nummer under telefonens hurtigvalgtaster

Installasjon - Installere ny VVX411

IP-adresse - Finn IP-adresse på VVX411

Kabeltilkobling

Logg på nettside for VVX411

​MAC-adresse - Finn MAC-adresse på VVX411

Mute utgåande lyd

Navigasjonstast

Oppgradere software på VVX411

Opne VVX411 for fjernstyring / fjernoppgradering

Parker samtale - Hente inn parkerte samtaler

Ringevolum

Talevolum i rør

Talevolum i handsfree

Talevolum i headsett

Svare i headsett

Svare i handsfree

https://www.youtube.com/watch?v=X4nQjxz3e28

https://www.youtube.com/watch?v=uUPr2UFDtDM

https://www.youtube.com/watch?v=jiD7KgNsKuc

https://www.youtube.com/watch?v=8q27ETX8FYA