Navigasjonstast på Polycom VVX411
Navigasjonsknapp.JPG
 • Favorittar:
  Pil opp gjev deg ei liste over førehandslagra favorittar.
  Bruk piltastane til å merke favoritten du vil ringe.
  Trykk tasten "Slå et nummer".
   

 • Anropslogg oppringte nummer:
  Pil høgre gjev deg anropslogg for oppringte nummer.
  Bruk piltastane til å merke det nummeret du vil ringe.
  Trykk tasten "Slå et nummer".
   

 • Anropslogg ubesvarte anrop:
  Pil ned gjev deg anropslogg for ubesvarte anrop.
  Bruk piltastane til å merke det nummeret du vil ringe tilbake.
  Trykk tasten "Slå et nummer".
   

 • Anropslogg mottatte anrop:
  Pil venstre gjev deg anropslogg for mottatte anrop.
  Bruk piltastane til å merke eit nummer du vil ringe til.
  Trykk tasten "Slå et nummer".
   

 • Retur til hovduskjerm.
  Eit ekstra trykk på pil til venstre fører deg tilbake til hovudskjermen