WiFi-Tale

WiFi-tale er ein god funksjon for deg som har dårleg, eller ingen mobildekning.

Med WiFi-tale blir mobilsamtalar og SMS blir overført via trådlaust nett i staden for via mobilnettet. Du ringer på vanleg måte, du treng ingen APP. 

Trafikk blir trekt frå inkludert abonnementpakke. Ordinære prisar gjeld innanlands.

WiFi-tale er ikkje avhengig av kva teleoperatør du har, men du må ha ein mobiltelefon som har denne funksjonen.

Funksjonen må aktiviserast i telefonens meny.

Veksling mellom trådlaust nett og mobilnettet går automatisk.

Enkelte teleoperatører vil sende ut ein verifiserings-SMS ved førstegangs påkobling.

WiFi-tale kan ikkje brukast i utlandet

WiFi-tale kan ikkje brukast med kontaktkort-abonnement.