Lisens til Windows10-oppgradering

Nye datamaskiner kjøpt via Sysikt blir levert med Windows 10. Eldre maskiner har Windows Vista eller Windows 7.

Vi får spørsmål om oppgradering til Windows10.

Sjå etter merke med Windowslogo på maskina di.

Logoen fortel om di maskin kan oppgraderast til Windows10 utan krav om kjøp av ny lisens.

WindowsVista-logo.JPG
Not.JPG

Kan IKKJE oppgraderast til Windows10

Windows7-logo2.JPG
Not.JPG

Kan IKKJE oppgraderast til Windows10

Det må eventuelt kjøpast ny lisens

Windows7-logo.JPG
Not.JPG

Kan IKKJE oppgraderast til Windows10

Det må eventuelt kjøpast ny lisens

Windows10.JPG
check.JPG

Kan oppgraderast til Windows10 utan kjøp av ny lisens

Dersom du er i tvil, ta bilde av logo på din PC og ta kontakt med SYSIKT helpdesk.

Sjølve tankinga/overføringa frå Windows 7 til Windows 10 må aktiviserast av Sysikt.

Ta kontakt med helpdesk på 95733733 eller helpdesk@sysikt.no